Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 07-07-2019
Tijdstip: 16:30
Extra kenmerk:
Thema: Wij gaan naar het huis van God
Voorganger: Ds. J.J. Verwey
Collecte:
liturgie:
(chronologisch)
Votum en groet
Openingslied Psalm 84 : 1 en 3 (GKB) (‘Hoe lieflijk is uw huis, o HEER!)
Gebed
Zingen Gezang 158 (GKB) (‘Als een hert dat verlangt naar water’)
Schriftlezing en tekst Psalm 122
Zingen Psalm 125 : 1, 2 en 4 (GKB) (‘Wie op de HERE God vertrouwen’)
Preek
Zingen Gezang 115 : 1 en 2 (GKB) (‘Nooit kan ’t geloof te veel verwachten’)
Belijdenis Apostolische Geloofsbelijdenis
Zingen Gezang 95 : 1 (LvdK) (‘Nu bidden wij met ootmoed en ontzag’)
Gebed
Collecte
Slotzang Gezang 70 : 1-3 (GKB) (‘Gij dienaars van Hem, die alles regeert’)
Zegen
  


Deze pagina printen? klik hier: