Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 16-06-2019
Tijdstip: 16:30
Extra kenmerk: leerdienst
Thema: Echt kerk zijn! (Of: zou Aernout wel met Lysbeth trouwen?)
Voorganger: Ds. J. Plug
Collecte:
liturgie:
(chronologisch)
• Welkom
• Gebed
• Inleiding onderwijs
• Bijbellezing: Romeinen 14.1-15.7
• Lied: LB 971 Zing een nieuw lied voor God de Here
• Onderwijs
• Vragen
• Lied: LB 969 In Christus is noch west noch oost
• Gebed
• Collecte
• Geloofsbelijdenis
• Lied: LB 968 De ware kerk des Heren
• Zegen.
Van alle leideren worden alle verzen gespeelt/gezongen
  


Deze pagina printen? klik hier: