Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 09-06-2019
Tijdstip: 09:30
Extra kenmerk: Pinksteren
Thema: Kijk! Vrucht van de Geest!
Voorganger: Ds. J. Plug
Collecte: persoonlijke ondersteuning
liturgie:
(chronologisch)
Votum/groet:

Zingen: Ps 100.1,3 Juicht, alle volken, prijst de HEER

Gods goede geboden: Galaten 5.13-26

Zingen: LB 675.1 Geest van hierboven

Gebed:

Schriftlezing: Handelingen 2.1-21

Zingen: LB 683: ’t Is feest vandaag

Verkondiging
(Tekst: Gal 5.22)

Zingen: Opw 334: Heer, uw licht en uw liefde schijnen

Dankzegging

Collecte

Zingen: LB 687 Wij leven van de wind

Zegen:
  


Deze pagina printen? klik hier: