Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 26-05-2019
Tijdstip: 09:30
Extra kenmerk: Themazondag
Thema: Omgaan met verandering: Elkaar vasthouden
Voorganger: Ds. J. Plug
Collecte: kerk
liturgie:
(chronologisch)
Votum en groet

Lied: Jesus is worthy (Aglow)

Schuldbelijdenis en genadeverkondiging

Lied: God of every generation (Aglow)

Kidslied: Iedereen is anders

Gebed

Kidsclub

Lied: Opw 194 U maakt ons één

Lezen: Johannes 17

Lied: Sela Laat ons samen één zijn

Verkondiging: Omgaan met verandering – elkaar vasthouden
• Tekst: Efeziers 4.1-6

Lied: Wonderen gebeuren (Aglow)

Dankzegging en voorbede

Lied: Opw 807 God van Licht

Inzameling van de gaven

Lied: Leenman Zegenlied (tegenstem Aglow)

Zegen:
  


Deze pagina printen? klik hier: