Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 19-05-2019
Tijdstip: 16:30
Extra kenmerk:
Thema: Waar is God?
Voorganger: Ds. S.W. de Boer
Collecte:
liturgie:
(chronologisch)
Votum/groet
Zingen: Ps. 42 : 1, 6, 7
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: Psalm 42 en 43
Zingen: Ps. 42 : 3 (DNP)
Tekst: Psalm 42 : 5
Verkondiging
Zingen: Lb. 894 : 1 - 4 (= Gz. 151 Wanneer ik zoek naar woorden)
Geloofsbelijdenis
Zingen: Gz. 164 (Jezus vol liefde)
Gebed en voorbeden
Collecte
Zingen: Ps. 43 : 3, 4
Zegen  


Deze pagina printen? klik hier: