Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 19-05-2019
Tijdstip: 09:30
Extra kenmerk: Bevestiging ambtsdragers
Thema: Gebruik toch geen grote woorden
Voorganger: Ds. J. Plug
Collecte: kerk
liturgie:
(chronologisch)
Votum en groet

Lied: Psalmen voor Nu 84 (Opw 715) Wat hou ik van uw huis

Schuldbelijdenis en genadeverkondiging

Lied: Opw 428 Genade zo oneindig groot

Gebed

Kidsclub

Lezen: 1 Samuel 1.21-2.3, 2.18-21

Lied: Ps 131.1-3 O Heer, er is geen trots in mij

Verkondiging: Gebruik toch geen grote woorden
• Tekst: 1 Samuel 2.3

Lied: Ps 134.1,2 Komt allen, dienaars van de Heer

Bevestiging ambtsdragers

Lied: Ps 134.3 Uit Sion dale op u neer

Dankzegging en voorbede

Inzameling van de gaven

Lied: LB 968 1,2,5 De ware kerk des Heren

Zegen:
  


Deze pagina printen? klik hier: