Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 12-05-2019
Tijdstip: 16:30
Extra kenmerk:
Thema:
Voorganger: Ds. S.W. de Boer
Collecte:
liturgie:
(chronologisch)
Votum/groet
Zingen: Ps. 63 : 1, 2
Gebed voor de opening van het Woord
Schriftlezing: Psalm 42 en 43 (als 1 geheel)
Zingen: DNP 42 : 1 - 3 (= De Nieuwe Psalmberijming, tekst zie hieronder)
Tekst: Psalm 42 : 2
Verkondiging
Zingen: Gz. 158 (Als een hert dat verlangt naar water)
Geloofsbelijdenis, zingen Belijdenis van Nicea (zie bijlage) Wijs van Lied 392 Blijf mij nabij
Gebed en voorbeden
Collecte
Lb. 425 (Vervuld van uw zegen)
Zegen
  


Deze pagina printen? klik hier: