Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 05-05-2019
Tijdstip: 16:30
Extra kenmerk: leerdienst
Thema: De volmaakte christen?
Voorganger: Harm Munneke
Collecte:
liturgie:
(chronologisch)
Liturgie middagdienst 5 mei 2019.

Votum, zegen
zingen Lb (nieuw) 314, Here Jezus om uw Woord
gebed
lezing Joh. 21 : 1 – 17
zingen Lb (nieuw) 649 : 1 t/m 5, O Heer, blijf toch niet vragen
preek
zingen Lb (nieuw) 649 : 6 en 7
Belijdenis, gz 161
gebed
collecte
zingen GK (nieuw) 213 : 1 en 2 – Eigen roem is uitgesloten
zegen
ipv ‘Amen’ na de zegen wordt gezongen Gk 213 : 3.
  


Deze pagina printen? klik hier: