Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 05-05-2019
Tijdstip: 09:30
Extra kenmerk: BGT - dienst
Thema: Vrijheid: ga het nooit gewoon vinden!
Voorganger: Ds. J. Plug
Collecte: diaconie
liturgie:
(chronologisch)
We vertrouwen ons toe aan God:

God heet ons welkom:

Zingen: Opwekking 640 Ik hef mijn ogen op naar de bergen

We maken ons klein voor God:

God bemoedigt ons:

Zingen: GK 157 Eens zal er vrede zijn

God spreekt in de Bijbel: Psalm 126 (Bijbel in Gewone Taal)

Lied voor Bevrijdingsdag: LB 708.1,6 Wilhelmus

Wat wil God ons zeggen? Vrijheid: ga het nooit gewoon vinden! (Galaten 5.1)

Zingen: NPB Psalm 126 Uitbundig lachten wij, want God hielp ons en keerde Sions lot

Geloofsbelijdenis:

Zingen: Opwekking 574 Groot is Hij

We bidden en danken voor elkaar en voor alle mensen

God ontvangt onze gaven:

Zingen: GK 261 De Heer zegene u

Zegen:

  


Deze pagina printen? klik hier: