Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 21-04-2019
Tijdstip: 16:30
Extra kenmerk: Pasen
Thema: Ga terug naar ......., ook daar is Jezus
Voorganger: Br. Johannes Veldhuizen
Collecte:
liturgie:
(chronologisch)
Open Hof 21 april 2019 PASEN Marcus 16:7

Votum: Opwekking 640 Ik hef mijn ogen op naar de bergen. (1 keer)

Groet ……. Amen.

Ps 68: 8 Geloofd zij God met diep ontzag.
Opw 430 Heer ik prijs uw grote naam

Gebed

Lezing: Marcus 15:47-16:15

Opw 580 Jezus Hij kwam om ons leven te geven

Preek Marcus 16:7

LvK 281 oude LB is 871 nieuwe LB Jezus zal heersen waar de zon gaat


Geloof belijden met de woorden van de DL H3/4 artikelen 11, 12 en 13

GKb 95 Daar juicht een toon daar klinkt een stem


Gebed

Collecte …..is bestemd voor:

GKb 99 U zij de glorie, opgestane Heer

Zegen
?

  


Deze pagina printen? klik hier: