Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 21-04-2019
Tijdstip: 09:30
Extra kenmerk: Pasen
Thema: Leven voor Gods nieuwe wereld
Voorganger: Kandidaat G. Bos - Kaptein
Collecte: diaconaal doel
liturgie:
(chronologisch)
Votum en groet Sela (gezongen)
Lied Kinderopwekking 85, Als ik mijn ogen sluit
Kol. 2: 6-15
Lied Opw. 461 Mijn Jezus, mijn redder
Gebed
Kindmoment
Kinderen groep 2/3 naar kidzclub
Lezen Joh. 19: 38-20: 18
Tekst Joh. 20: 13b-18
Preek
Amenlied Opw 520 Wees mijn verlangen
Gebed
Collecte
Slotlied : Opw 589 Ik wil juichen voor U mijn Heer
Zegen
  


Deze pagina printen? klik hier: