Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 14-04-2019
Tijdstip: 16:30
Extra kenmerk:
Thema:
Voorganger: Ds. E.J. van den Bos
Collecte:
liturgie:
(chronologisch)
? Welkom en mededelingen
? Votum en zegen
? Zingen Gezang 165 (Gkb 2006) Machtig God sterke rots
? Gebed
? Gezongen bijbellezing Psalm 126:1-3 (denieuwepsalmberijming.nl) zie hieronder
? Verkondiging over Psalm 126
? Zingen Opwekking 672 Heerser over alle dingen
[Eventueel zonder het laatste stukje dat langzaam gezongen wordt; mijn ervaring is dat het niet zo makkelijk goed wordt opgepakt en het kan ook zonder]
? Dankgebed
? Collecte
? Geloofsbelijdenis: Lied 342 (Ldboek 2013) In God de Vader op zijn troon
? Zegen en ‘Amen’
  


Deze pagina printen? klik hier: