Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 14-04-2019
Tijdstip: 09:30
Extra kenmerk:
Thema: Ogen om te zien - Palmzondag
Voorganger: Ds. J. Plug
Collecte: kerk
liturgie:
(chronologisch)
Votum en groet

Lied: Opw 298 Hosanna in de hoge

Schuldbelijdenis en genadeverkondiging

Lied: Opw 600 Open mijn ogen

Gebed

Lezen: Matteüs 20.29-21.17

Lied: LB 534 Hij die de blinden weer liet zien

Verkondiging: Ogen om te zien
• Tekst: Matteus 20.34

Lied: Opw 428 Genade zo oneindig groot

Dankzegging en voorbede

Gods goede geboden

Lied: Ps 119.40 Uw woord is als een lamp, een helder licht

Inzameling van de gaven

Lied: Opw 769 Kom vestig uw gezag

Zegen:
  


Deze pagina printen? klik hier: