Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 07-04-2019
Tijdstip: 09:30
Extra kenmerk: BGT - dienst
Thema: Door ervaring wijzer
Voorganger: Ds. J. Plug
Collecte: kerk
liturgie:
(chronologisch)
(Vóór de dienst: Psalm 43.5)

We vertrouwen ons toe aan God en God heet ons welkom:

Zingen: Opwekking 488 Heer, ik kom tot U

We maken ons klein voor God:

God bemoedigt ons:

Zingen: GK 171 Hoor, trouwe Vader, ons gebed

God spreekt in de Bijbel: Filippenzen 3.7-17 (Bijbel in Gewone Taal)

Wat wil God ons zeggen? Door ervaring wijzer (Filippenzen 3.13-14)

Zingen: NPB 62.1,4 Bij God vind ik de diepste rust

Regels voor een goed leven:

Zingen: NPB 62.5,6 Elk mensenkind is maar een zucht

We bidden en danken voor elkaar en voor alle mensen

God ontvangt onze gaven:

Zingen: GK 261 De Heer zegene u

Zegen:
  


Deze pagina printen? klik hier: