Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 31-03-2019
Tijdstip: 16:30
Extra kenmerk:
Thema: '... al gaat de storm tekeer...'
Voorganger: Ds. T.P. Nap
Collecte:
liturgie:
(chronologisch)
Liturgie zondagmiddag 31 maart 2019 Roden 16.30 uur

Votum en groet
Zingen NLB 802, 1.4.5.6 (‘Door de wereld gaat een woord’; wisselzang - (melodie Hatikva))
Gebed
Zingen Opwekking 176 (‘U bent mijn schuilplaats, heer’ – 2x)
Bijbellezing Marcus 4, 35-41
Zingen KidsOpwekking 40 (‘Je hoeft niet bang te zijn')
Video
Preek over Marcus 4, 35-41
Zingen Opwekking 42 (‘k Stel mijn vertrouwen’; 4 coupletten – zie onder)

Gebed
Zingen GK 176, 1 (‘‘k Geloof in God de Vader die uit niets’)
Inzameling van de gaven
Zingen NLB 898, 2 (‘Al onze macht is ijdelheid’)
Zegen‘k Stel mijn vertrouwen

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God.
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij.
‘k Zie naar hem op en ik weet: hij is mij steeds nabij.

Toch ben ik bang, ik zie zijn liefde niet.
‘k Trek me terug, verstomd in mijn verdriet.
Weer helpt hij mij en geeft me nieuwe stem,
‘k heb hem zo lief en weet: ik ben een kind van hem.

Hij sterkt mijn hart en houdt me bij de hand,
hoort mijn gebed, kent ook mijn zwakke kant.
Geeft me zijn licht, een nieuwe blijde dag,
zodat ik uitgerust weer uit hem leven mag.

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God.
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij.
‘k Zie naar hem op en ik weet: hij is mij steeds nabij.
  


Deze pagina printen? klik hier: