Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 24-03-2019
Tijdstip: 09:30
Extra kenmerk: Themazondag
Thema: Omgaan met verandering: Gezag van de Bijbel, gezag in de kerk
Voorganger: Ds. J. Plug
Collecte: kerk
liturgie:
(chronologisch)
Votum en groet

Lied: Psalm 25.1,7 ‘k Hef mijn ziel in vast vertrouwen tot U op

Gebed

Doop: Lientje Dineke van der Es, Steijn de Haan
Lied vóór de doop: Sela In het water van de doop
Lied na de doop: Sela Gods zegen voor jou

Kindermoment en lied: Opw kids 201 Lees maar in de Bijbel
Kidsclub groep 2,3,4,6

Zingen: Opw 689 Spreek o Heer

Lezen: 2 Timoteüs 3.14-4.5

Verkondiging: Gezag van de Bijbel, gezag in de kerk

Lied: Opw 805 Maak ons hart onrustig

Dankzegging en voorbede

Inzameling van de gaven

Lied: LB 363 Dat ’s Heren zegen op ons daal…

Zegen:
  


Deze pagina printen? klik hier: