Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 17-03-2019
Tijdstip: 16:30
Extra kenmerk:
Thema: Het doel van je leven
Voorganger: Ds. S.S. Braaksma
Collecte:
liturgie:
(chronologisch)
Afhankelijkheid belijden
Groet ontvangen
Zingen: Gz. 165 Machtig God, Sterke Rots
Bidden
Lezen: Joh. 9,1-7
Zingen: Opw. 502 Jezus ik wil heel dichtbij U komen
Het goede nieuws: Het doel van je leven
Zingen: Gz 167 Samen in de naam van Jezus
Geloof belijden: 12 artikelen
Zingen: Ps. 146,3.6.8
Danken & bidden
Geven aan God
Zingen: Ps. 66,5
Zegen ontvangen
  


Deze pagina printen? klik hier: