Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 17-03-2019
Tijdstip: 09:30
Extra kenmerk:
Thema: Jezus in je hart of in je huis?
Voorganger: Student P. Zuidema
Collecte: kerk
liturgie:
(chronologisch)
Liturgie voor de eredienst van zondag 17 maart 2019 GKv Roden, 9.30 uur
Thema: Jezus in je hart of in je huis?

Welkom en mededelingen
Stil gebed
Votum en groet (gesproken door voorganger)
Zingen: Psalm 91: 1 en 8 (GK)
Gebed
Zingen: NLB 534: 1 t/m 4 (Hij die de blinden weer liet zien)
Kinderen naar hun eigen ruimte
Schriftlezing: Lucas 7, 1- 17 (gelezen door gemeentelid)
Zingen: Gezang 168 (GK) (zo mogelijk in canon. 1x samen, 2 x in canon, totaal 3 keer)
(‘k stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God)

Verkondiging: Lucas 7, 1- 10
Zingen: NLB 442 (Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen)

Wetlezing

Zingen: Psalm 27: 2 en 3 (NP) www.nieuwepsalmberijming.nl

Gebed
Collecte
Zingen: Opwekking 520

Zegen (gesproken AMEN door gemeente)
  


Deze pagina printen? klik hier: