Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 10-02-2019
Tijdstip: 16:30
Extra kenmerk: Viering Heilig Avondmaal (Lopend)
Thema: Johannes getuigt van Jezus! Wat doe jij?
Voorganger: Ds. G.O. Sander
Collecte:
liturgie:
(chronologisch)
Liturgie middagdienst zondag 10 02 2019
GKv Roden; viering HA; 16.30 uur

Welkom en mededelingen
Zingen: psalm 62
1. Voorwaar, ik keer mij stil tot God
3. Wees stil, mijn ziel, keer U tot God

Votum (gesproken)
Vredegroet
Zingen: psalm 121
1. Ik sla mijn ogen op en zie
4. De HEER zal u steeds gadeslaan

Gebed

Lezing: Jesaja 40, 1 - 11
Lezing: Johannes 1, 19 - 34
Zingen: gezang 439 (LB 2013)
1. Verwacht de komst des Heren
2. Bereid dan voor zijn voeten

Tekst: Johannes 1, 19a en 34b
'dit is het getuigenis van Johannes: ik getuig dat Jezus de Zoon van God is.'
Verkondiging
Zingen: gezang 218 (GK 2017)
1. Lof aan Gods Zoon, die als het Lam
3. Lof aan het lam, Gods metgezel
4. Aanbidt de Vader in het Woord

Onderwijs over het avondmaal
Belijdenis van het geloof
Zingen: gezang 177 (GK 2017)
1. Heer, U bent mijn leven
2. 'k Geloof in U, Heer Jezus
3. Heer, U bent mijn kracht
4. Vader van het leven

Viering van het avondmaal (gaand)

Zingen: gezang 381 (LB 2013)
6. U wil ik danken, grote Levensvorst

Gebed

Inzameling van de gaven
Zingen: gezang 442 (LB 2013)
1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen
2. Vervul, o Heiland, het verlangen
Zegen
  


Deze pagina printen? klik hier: