Informatie  |  In de gemeente  |  Roosters  |  Contact    
       Dienstenoverzicht


In dit overzicht vindt u alle komende kerkdiensten, inclusief aanvullende info.
Kijk in het overzicht.

       Wat is geloven?


Nog nooit in een kerk geweest en toch nieuws-
gierig? Klik maar eens:

Waarom zou ik geloven?
Wie is God?
Wat is vrijgemaakt?
Filmpjes

       Meeluisteren?


live luisteren Hier kunt (mee)luisteren naar de diensten.

       Liturgiegroep


Bezig met de liturgie?
Er is een apart gedeelte van deze site beschikbaar:
ga naar Liturgie-portal.


Untitled Document

Vereniging

In de kerk in Roden is er voor iedereen de mogelijkheid om op een georganiseerde manier mee te doen aan bijbelstudie.
De bijbelstudie is van groot belang om continu te groeien in het geloof en steeds weer opnieuw doordrongen te raken van wat God van ons vraagt en hoe wij ons leven als christen inrichten.
Een even belangrijk doel van de bijbelstudie is om elkaar te stimuleren in het geloof en te praten over elkaars geloofsleven.
Uiteraard is het hoofddoel de Bijbel te bestuderen. Doordat een groep relatief klein is, is het gemakkelijker om persoonlijke onderwerpen ter sprake te brengen.

naam:Bijbelstudieclub Dinsdagavond 1
hoe vaak:2 wekelijks
dag:Dinsdag
tijd:20.30
contactpersoon:
email:
telefoon:
bijzonderheden:Vanaf 20.15 uur is er koffie en we beginnen om 20.30 uur.

Graag even afmelden bij het gastadres als je niet kunt.naam:Bijbelstudieclub Dinsdagavond 2
hoe vaak:2 wekelijks
dag:Dinsdag
tijd:20.30
contactpersoon:Joke Korsaan
email:
telefoon:
bijzonderheden:Onze bijbelstudievereniging heeft een diverse samenstelling.

Daardoor komen bij discussies en het uitspreken van geloofsbeleving ook verschillende standpunten naar voren.

Dat maakt het wat ons betreft ook fijn om met elkaar te spreken en studeren op Gods belofte en zijn Woord. Dat bespreken en studeren doen vanuit verschillende startpunten. Dit kan een bijbelgedeelte zijn, maar ook een boekje of een kerkelijk-maatschappelijk item.Uiteraard gaan we dan in op wat deze begrippen concreet in ons dagelijks leven betekenen.

Kortom: wij zien onze bijbelstudie als aanvulling en verdieping van onze dagelijks leven als christen.Als je dit aanspreekt, neem dan contact op met onze contactpersoon of kom gewoon eens langs op een studieavond. Deze staan ook in het kerkblad.naam:Bijbelstudiegroep Omega
hoe vaak:1 keer per 3 weken
dag:
tijd:20.30 uur
contactpersoon:Jan N. Wijnholds
email:wijnhlds@tiscali.nl
telefoon:0505014117
bijzonderheden:De bijbelstudiegroep bestaat al enige jaren, eigenlijk tegelijkertijd met de herinstituering van de gereformeerde kerk te Roden.(www.deopenhof.nl)

In de loop van de jaren zijn al vele bijbelse onderwerpen en bijbelboeken door de leden van deze bijbelstudiegroep besproken.
Wij komen een keer per 3 weken samen om op zondagavond over deze onderwerpen te spreken, discussieren.

Als goede gewoonte ( althans zo ervaren wij dat) gaan we een keer per jaar voor een weekend naar een van de waddeneilanden in dit geval was het Schiermonnikoog. In dit weekend vindt er naast ontspanning ook bijbelstudie plaats. Jullie zijn uiteraard van harte welkom op onze vereniging om mee te denken en geloven.

naam:Jeugdvereniging 16 t/m 24 jr
hoe vaak:1x per 2 week
dag:zondag
tijd:20:00
contactpersoon:Bart Stuurwold
email:bdstuurwold@hotmail.com
telefoon:050-5029000
bijzonderheden:Rond 21.00 zal er gelegenheid zijn om koffie te drinken. Als je niet kunt komen dan kun je, je afmelden bij je eigen groepleider.naam:VV Rondom het Woord
hoe vaak:1x per 2 weken
dag:woensdag
tijd:10.30
contactpersoon:Annette Horinga
email:
telefoon:050-5018854
bijzonderheden: Studeren in de Bijbel, er samen over doorpraten, wat betekent de Here God voor je en hoe ga je daar mee bezig?
Wat betekent het gedeelte uit de Bijbel dat we behandelen, hoe moet je dat uitleggen en vertalen naar de praktijk van alle dag en naar je persoonlijk geloof.
Hoe laat je merken dat je christen bent.

We proberen samen daarin te groeien, elkaar te leren kennen en helpen de Bijbel te verstaan.

Met een tiental vrouwen van uitéélopende leeftijd bespreken we op dit moment het laatste boek uit de Bijbel, de Openbaringen van de Here aan de apostel Johannes
n.a.v. een beschrijving van ds. E.J. Hempenius.
Het zet ons stil bij de werkelijkheid van de terugkomst van de Here Jezus naar deze aarde, we zien uit naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar tegelijk zijn er dan veel vragen over de tijd waarin we leven.
We willen elkaar helpen om ons leven in dat perspectief te zien, leven met een toekomst.

Verder bezoeken we een vast groepje ouderen die niet in staat zijn kerkdiensten te bezoeken en onderhouden we een kind uit de derde wereld via de stichting
‘Redt een Kind’.