Informatie  |  In de gemeente  |  Roosters  |  Contact    
       Dienstenoverzicht


In dit overzicht vindt u alle komende kerkdiensten, inclusief aanvullende info.
Kijk in het overzicht.

       Wat is geloven?


Nog nooit in een kerk geweest en toch nieuws-
gierig? Klik maar eens:

Waarom zou ik geloven?
Wie is God?
Wat is vrijgemaakt?
Filmpjes

       Meeluisteren?


live luisteren Hier kunt (mee)luisteren naar de diensten.

       Liturgiegroep


Bezig met de liturgie?
Er is een apart gedeelte van deze site beschikbaar:
ga naar Liturgie-portal.


Untitled Document

Pastorale zorg


Pastorale zorg is er in vele soorten en maten. Wie een beetje thuis is in onze gemeente weet ook, dat die zorg niet leeftijdsgebonden is. Er zijn kinderen in de basisschoolleeftijd die hulp nodig hebben en er zijn oudere broers en zussen die het net zo hard nodig hebben. Om van de generaties er tussen nog maar te zwijgen. Met het stijgen van de welvaart is de hulpvraag niet verminderd. Ook in onze gemeente is er heel veel pastorale zorg nodig. Dat die zorg ook daadwerkelijk wordt uitgedeeld is de kerkenraad een zorg. Niet voor niets hebben oudsten en diakenen nagedacht over de vraag hoe die zorg in onze gemeente en in onze context het beste gegeven kan worden. En dat betekent o.a. op een manier die zoveel mogelijk garanties biedt voor nu en de toekomst.

Daarom hebben we een paar jaar geleden als diakenen en oudsten gekozen voor het huiskring-model. De huiskringen moeten de basis en het fundament gaan vormen van de pastorale zorg waarbij niemand buiten de boot valt. Tegelijk beseft de kerkenraad heel goed, dat er dan nog meer dan genoeg overblijft voor diakenen en oudsten. En zelfs dan zijn we er niet. Er doen zich op alle leeftijden situaties voor waar de gemiddelde oudste en diaken niet op is voorbereid en ook niet voor is benoemd. Geen nood: want onze gemeente is gezegend met broers en zussen die wel de pastorale kennis, ervaring en deskundigheid hebben om in deze situaties pastorale hulp te bieden.

We hebben u al vaker verteld over onze plannen om te komen tot een pastoraal team. De kerkenraad is heel blij, dat het nu zo ver is. Deze brochure is geschreven door het pastorale team en heeft twee doelen: de visie op pastoraat zoals eerder verwoord en toegelicht nog eens herhalen en verder uitwerken wat de taak en rol van het pastorale team is. Van harte beveelt de kerkenraad deze brochure bij u aan en daarbij spreken we de wens en het gebed uit, dat onze gemeente een veilige herberg zal zijn voor iedereen. Een plaats waar pleisters van barmhartigheid worden uitgedeeld. En broers en zussen met grote of ingewikkelde nood zorg en hulp kunnen ontvangen die hen bij Jezus Christus brengt, de hoogste herder.

Download hier de uitgebreide folder