Informatie  |  In de gemeente  |  Roosters  |  Contact    
       Dienstenoverzicht


In dit overzicht vindt u alle komende kerkdiensten, inclusief aanvullende info.
Kijk in het overzicht.

       Wat is geloven?


Nog nooit in een kerk geweest en toch nieuws-
gierig? Klik maar eens:

Waarom zou ik geloven?
Wie is God?
Wat is vrijgemaakt?
Filmpjes

       Meeluisteren?


live luisteren Hier kunt (mee)luisteren naar de diensten.

       Liturgiegroep


Bezig met de liturgie?
Er is een apart gedeelte van deze site beschikbaar:
ga naar Liturgie-portal.


Untitled Document

Wat gebeurt er in een kerkdienst bij ons?


Viering
In de activiteiten van de gemeente staan de zondagse kerkdiensten centraal.
In zo’n kerkdienst vieren we dat God met ons wil omgaan in goedheid en genade, door Jezus Christus onze Heer. We geven samen eer aan God in woord, lied en gebed en overdenken wat Hij ons geeft. Daarom heten kerkdiensten ook wel erediensten. Wij vieren onze erediensten in deze kerkgebouwen.


Onderdelen
In het vervolg gaan we een aantal onderdelen van de kerkdiensten langs die in iedere dienst terugkomen. Daarnaast vieren we bijna iedere maand het avondmaal, en wordt er zo nu en dan iemand (een kind of een volwassene) gedoopt.

Votum
De kerkdienst begint altijd met het votum, dat is een belijdenis van afhankelijkheid. We spreken onze afhankelijkheid uit van de God die we ontmoeten: „Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.”


Vrede-/zegengroet
Namens God zelf spreekt de voorganger een groet uit voor de gemeente. God heeft immers beloofd ons in Jezus’ naam te willen ontvangen. Bijvoorbeeld: „Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer, Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest.”


Liederen
In een kerkdienst wordt veel (samen) gezongen. In zo’n lied zingt de gemeente over hoe goed en indrukwekkend God is, of ze reageert ermee op een woord van Hem, of de gemeenteleden zingen elkaar toe en vertellen al zingende over wat God doet en wie Hij is.


Gebeden
In een gebed richt de gemeente zich tot God en spreekt ze Hem aan. Sommige gebeden hebben een eigen doel, bijvoorbeeld de vraag om goed te kunnen luisteren en meedoen in de eredienst of het doel van belijdenis van schuld. Altijd wordt in een kerkdienst ook voorbede gedaan. Daarin wordt God gevraagd om te zorgen voor bekende en onbekende mensen, voor de samenleving en de wereld, voor bijzondere gebeurtenissen, ja voor wat ook maar de aandacht vraagt.


Bijbellezing
Iedere eredienst wordt uit de Bijbel voorgelezen. Via de Bijbel spreekt God nog vandaag tot ons. Daar luisteren we naar en denken er over na. Wij gebruiken overigen de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV)

Preek
In de preek wordt een gedeelte uit de Bijbel of een onderwerp uit de christelijke leer uitgewerkt, overdacht en zo dicht mogelijk bij de mensen gebracht. Het is de bedoeling dat we zo steeds meer onder de indruk komen van wie God is en wat Hij voor ons gedaan heeft en doet.

Inzameling van gaven
Als teken van dank voor wat God geeft, geeft de gemeente iedere dienst geld voor een bepaald doel. Dat kan een goed doel in de kerk zelf zijn, maar vaak is het ook bestemd voor hulp aan anderen.

Zegen
De laatste handeling in de kerkdienst is altijd dat de voorganger namens God de zegen geeft. Bijvoorbeeld: „De genade van de Here Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.” Wie vertrouwt op God mag er zeker van zijn dat Vader, Zoon en Geest hem of haar zullen begeleiden, het leven door. Dat maakt dat het leven er toch anders uitziet.


Bundels
Voor liederen en vaste formuleringen gebruiken we het Gereformeerd Kerkboek. Ook een aantal gezangen uit het Liedboek voor de Kerken wordt gezongen. Tevens worden liederen gezongen uit de bundel Negentig Gezangen, de E+R-bundel en soms ook opwekkingsliederen.
Voor gasten zijn een aantal van deze bundels verkrijgbaar in de hal van de kerk.