Informatie  |  In de gemeente  |  Roosters  |  Contact    
       Dienstenoverzicht


In dit overzicht vindt u alle komende kerkdiensten, inclusief aanvullende info.
Kijk in het overzicht.

       Wat is geloven?


Nog nooit in een kerk geweest en toch nieuws-
gierig? Klik maar eens:

Waarom zou ik geloven?
Wie is God?
Wat is vrijgemaakt?
Filmpjes

       Meeluisteren?


live luisteren Hier kunt (mee)luisteren naar de diensten.

       Liturgiegroep


Bezig met de liturgie?
Er is een apart gedeelte van deze site beschikbaar:
ga naar Liturgie-portal.


Untitled Document

 

 

In dit stukje willen wij als commissie kind en kerk u graag informeren over de kinderactiviteiten die gehouden worden in onze kerk, De Open Hof.

Kinderen horen er helemaal bij in onze gemeente, daarom hebben wij een aantal vaste activiteiten georganiseerd.  U ziet  ze hieronder in schema, vervolgens worden ze uitgelegd.  Het rooster is ook wekelijks in het kerkblad te vinden.

 

1e zondag

ochtend

crèche

peuterclub

kindmoment

middag

kidZclub mini

kidZclub

kidZclub +

tienZclub


2e zondag

ochtend

crèche

peuterclub

middag

kidZclub mini

thema dienst


3e zondag

ochtend

crèche

peuterclub

kindmoment

middag

kidZclub mini


4e zondag

ochtend

crèche

peuterclub

middag

kidZclub mini

thema dienst


(5e zondag)

ochtend

crèche

peuterclub

kindmoment

middag

kidZclub mini

 

De crèche is er voor de kleine kinderen van 0 tot 4 jaar, elke zondagochtend tijdens de dienst. Er is altijd minstens 1 volwassen oppas, vaak met assistentie.

 

De peuterclub.

Elke zondagmorgen is er van 10.00 tot 10.30 voor kinderen van 2 tot 4 jaar peuterclub! In de peuterclub luisteren de peuters naar een verhaal uit de Bijbel. Vervolgens zingen, bidden en knutselen de peuters over dit verhaal en vaak leren ze een lied. In de peuterclub wordt gewerkt aan de hand van thema’s. Op deze manier willen we kinderen graag op hun niveau vertellen over God en uit de Bijbel! 

 

Het kindmoment. Elke eerste en derde zondag van de maand wordt er in de ochtenddienst speciale aandacht aan de kinderen besteed, iedere keer met het doel om iets van de dienst voor de kinderen te verduidelijken.
Kinderen kunnen boodschappen in beelden veel beter onthouden dan wanneer er alleen woorden gebruikt worden. Daarom zien wij het kindmoment ook als een plaatje bij de dienst.  Het wil iets verduidelijken en  het wil kinderen alert maken ; let op in de preek legt de dominee dit ook uit.

Het kindmoment werkt alleen ondersteunend en daarin zit tegelijk ook de beperktheid; we kunnen maar een klein stukje van de preek benoemen. Maar daarmee hebben we wel aandacht voor de vele kinderen in de kerk die op weg zijn om volwassen kerkgangers te worden en die daarbij best wat hulp kunnen gebuiken.

 

KidZclub mini.

KidZclub-mini is de kinderclub die elke zondagmiddag gehouden wordt in zaal 5 voor de jongste kinderen van de basisschool. (groep 1 tot en met 3)

Op deze club gebruiken we het handboek “Vertel het maar” van de gelijknamige stichting. Voor elke zondag staat er in dit handboek een bijbelverhaal. Voor de leiding staat er achtergrondinformatie in, suggesties voor de vertelling en liedjes. Verder staan er werkjes voor elke zondag in. Het handboek volgt in de bijbelvertellingen het kerkelijk jaar. Voor deze periode zijn dat verhalen uit het nieuwe testament over de tijd dat de Here Jezus op aarde was.

Twee jongeren samen met een (iets) oudere leiden de club. De indeling van de club heeft een vast patroon. We beginnen met zingen en gebed, vervolgens wordt het verhaal uit de bijbel verteld. Vaak brengen we de boodschap van het verhaal eerst nog anders onder de aandacht door voorwerpen of uitbeelding van het centrale thema. Het laatste gedeelte van de club wordt ingevuld door verwerking van het verhaal door een knutselwerkje of soms een spel.

De sfeer op de club is gezellig en het is heel fijn om te horen hoe veel kinderen zo gewoon over God en hun geloof praten. de club biedt een belangrijke basis voor het zich thuis voelen binnen de gemeente.

 

De KidZclub  en  De KidZclub +. 

Deze clubs worden elke eerste zondagmiddag  van de maand gehouden voor kinderen van groep 4, 5 en 6.  Rond een Bijbels project worden er allerlei activiteiten gedaan met toneel, zang en groepswerk.    

 

De Tienzclub.

Elke eerste zondagmiddag van de maand draait deze club tijdens de middagdienst voor kinderen van groep 7 en 8.

 We willen tieners enthousiast maken voor het evangelie: dat kan!  De kerk is bij uitstek de plek waar kinderen, tieners, jongeren in aanraking kunnen komen met het evangelie van Jezus Christus. Toch is het vaak een heel gepuzzel om goedlopend jongerenwerk te ontwikkelen. Youth for Christ heeft verschillende programma's uitgewerkt voor missionair tiener/jongerenwerk in de kerk. En 1 van die programma's heet Rock Steady, een eigentijds en interactief programma voor christelijke tieners van ca 11 tot en met 14 jaar. De meeste kinderen van groep 7 en 8 hebben al heel wat bijbelkennis in huis. In een afwisselend programma dat aansluit bij hun leefwereld wil Rock Steady hen helpen om het christelijk geloof toe te passen in hun dagelijkse leven en hun relatie met God verder te ontwikkelen.. De bijeenkomsten draaien om thema's die uit de leefwereld van tieners komen. Door middel van een creatieve bijbelstudie, flitsende spelen, groepsgeprekken en een 'praatje' van de leiding wordt het thema uitgewerkt. Voorbeeld van een thema is:  ''Je bent uniek, waardeer je persoonlijkheid".

 

De Themadiensten.

Elke tweede en vierde zondagmiddag van de maand is er themadienst voor kinderen van groep 4,5 en 6.  Deze themadienst begint al in de kerkdienst. Tijdens de preek gaan de kinderen naar een andere zaal om op eigen niveau bezig te gaan over het thema van de preek.  Na de preek komen de kinderen weer terug in de grote kerkzaal.

 

Naast deze activiteiten die elke maand (met uitzondering van de zomermaanden) terugkomen organiseren we door het jaar verschillende dingen.

Voorbeelden hiervan zijn:  een kidZpraise,  een musical, oudergespreksgroepen en thema-avonden.

 

Lijkt het u leuk om mee te draaien in een of meer van de genoemde activiteiten neem dan contact op met iemand van de commissie kind en kerk!

Ook als u suggesties, vragen of opmerkingen hebt bent u van harte welkom!

 

De Commissie Kind en Kerk.