Informatie  |  In de gemeente  |  Roosters  |  Contact    
       Dienstenoverzicht


In dit overzicht vindt u alle komende kerkdiensten, inclusief aanvullende info.
Kijk in het overzicht.

       Wat is geloven?


Nog nooit in een kerk geweest en toch nieuws-
gierig? Klik maar eens:

Waarom zou ik geloven?
Wie is God?
Wat is vrijgemaakt?
Filmpjes

       Meeluisteren?


live luisteren Hier kunt (mee)luisteren naar de diensten.

       Liturgiegroep


Bezig met de liturgie?
Er is een apart gedeelte van deze site beschikbaar:
ga naar Liturgie-portal.


Waarom zou ik geloven?

Als je nog nooit veel van God hebt gehoord, vraag je je af: WIE en WAT is God?
Je hoort wel er wel eens wat over...

Over God is heel veel te vertellen. Zelf vertelt Hij ook veel over zichzelf: in de Bijbel.
Heb jij ook vragen? Wil je meer weten? Reageer hier!

Vragen aan God

 Wat heb ik eraan om in U te geloven?

- Eeuwig leven
- Leiding in je huidige leven
- Verandering van levensstijl
- Rust, vertrouwen in de toekomst
- Vergeving van schulden en de mogelijkheid anderen te vergeven
- Duidelijker onderscheidtussen goed en kwaad
- Beter kunnen liefhebben
- God, de bron van het goede leren kennen
 Waarom is er zoveel ellende in de wereld?

De eerste mensen op aarde (Adam en Eva) kozen al tegen mij. Daardoor kwam er scheiding tussen Mij en de mensen. Mijn Zoon heeft dat weer goed gemaakt. Ik heb een nieuwe wereld klaar liggen, zonder ellende. Deze wereld was mogelijk doordat ik m'n eigen Zoon heb weggegeven en doen lijden onder de ellende. Ik wacht met het komen van die nieuwe wereld totdat iedereen een kans heeft gekregen het te horen en te geloven; tot die tijd kunnen mensen door Mijn kracht veel goeds doen om de dagelijkse ellende tegen te gaan.
 Kunt u de mensen in Afrika te eten geven?

Ik kan het.
jij kan het ook.
Vergeet niet, dat sinds het begin van de wereld er dit soort ellende is gekomen, door een keuze van mensen zelf tegen Mij.
 Kunt u mij genezen als ik ziek ben?

Ja dat kan ik; Jezus deed dat ook in mijn Naam toen Hij op aarde was rond het jaar 0. Je moet wel geloven; je mag erom bidden.
 En als ik er nou 's geen zin in heb?

Het is je eigen keus.
Ik ga je niet dwingen, want ik wil graag kinderen die echt van me houden;
toch houd ik veel van je en zou je me verdriet doen als je het niet deed.
Houden van is moeilijk, maar kijk naar m'n zoon Jezus.
Waar bent u eigenlijk? Hoe kan ik u zien?

Kijk om je heen, naar de bomen, bergen, dieren.
Kun je je voorstellen dat ik dat gemaakt heb?
Kijk naar je zelf, kijk eens naar je handen (gedurende een paar minuten). Dat heb ik gemaakt, mooi he!?
Kijk eens naar de EO. Kijk naar mensen met bijzondere gaven.
Is er nou n God of maakt niet het uit in welke God ik geloof?

Ik ben de enige God, andere goden zijn verzonnen en bestaan niet.

De andere goden zijn afgeleid van Mij.
Ik geef je m'n Zoon. Je hoeft niks zelf te doen, maar alleen te geloven dat Hij bestaat en dat Hij geleden heeft voor jou, om voor jou een plek in de hemel te reserveren.

Dit is wezenlijk anders dan de goden van Islam, Boedha etc, waar je vooral zelf iets moet doen.
Hebben wij u bedacht of heeft u ons bedacht?

Mensen hebben zeer zeker een behoefte hun god te bedenken, een god die voldoet aan hun behoeften. Hij is de projectie van hun ideaal, of hun redder in nood. Zo kent iedere godsdienst een ideaal en een beschrijving van de weg naar dat ideaal. Die weg is de weg die je zelf moet gaan.
Behalve bij het christelijk geloof.....daar is God zelf, namelijk zijn Zoon Jezus, de weg gegaan!
Je kunt de keus maken voor de godsdienst die past bij jou en je behoeften. Dit zal vast heerlijk zijn. Je dient dan de projectie van je behoeften en daarmee dien je.....jezelf, om er beter van te worden. Dit is geloven, in jezelf, in zelfverlossing.
Kun je geloven in niet-jezelf?
Kun je geloven i.p.v. bedenken?
Kun je geloven in iets dat groter is dan jezelf, iets dat je niet bedacht zou kunnen hebben?
Kun je geloven in het irrationele, het onlogische, het radicale, het irreele?
Kun je God ontdekken in plaats van zelf uitvinden?
Kun je vertrouwen dat je er uiteindelijk beter van wordt, ook al heb je het niet zelf bedacht?

Wie is de grootste gelovige: hij die denkt dat God bedacht is, of hij die denkt dat God hem bedacht heeft?
Lees de verhalen van de Bijbel en vraag je serieus af of iemand het had kunnen bedenken. God zegt daar tegen je: Ik heb je bedacht, ik heb je gemaakt, ik liet je geboren worden, ik geef je elke dag leven, ik hou van je en zorg nog steeds voor je. Geloof het of niet!
Als ik in U geloof moet ik van alles doen toch? Heb ik geen zin in!

Het zal je verbazen, je hoeft niks te doen! ....behalve geloven.
O, is dat alles? Ja, dat is alles.
Wat is geloven dan, als dat alles is? Geloven is houden van God en vertrouwen dat Hij dingen doet in plaats van jij.
Hoe kan het dat er zoveel mensen zoveel dingen gaan doen, als ze geloven, naar de kerk, bijbellezen, bidden, dingen doen en dingen laten?
Omdat ze geloven dat God er is, omdat ze meer willen weten van God en omdat ze anderen willen laten weten dat God er is.
Al deze dingen "moeten" niet,............. ze "mogen".
Ik ben niet zo netjes, niet zo braaf, mag ik dan ook in u geloven?

Geloven is niet voorbehouden aan de besten van de klas. Integendeel.
Zij die weten dat ze niet OK zijn, weten ook dat ze God het hardst nodig hebben.

Kijk naar wat Jezus zegt in de Bijbel in Marcus 2: 17: "Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieke en zwakke mensen wel.
Ik ben niet gekomen om de goede mensen te redden, maar juist de slechte."
En als ik nou gewoon niet geschikt ben voor geloven?

Niemand is "geschikt" voor geloven.
Elke gelovige is er z'n leven lang mee bezig en twijfelt regelmatig.
Dat had je niet gedacht? Toch is het zo.

Toen Jezus in de Bijbel zijn discipelen riep, zeiden de meesten van hen dat ze niet geschikt waren. Ze konden niet goed spreken, of ze hadden nog zoveel andere dingen te doen...... God ging zijn gang met ze en maakte van hen geschikte, gebrekkige, maar inspirerende mensen, die honderduit over Hem vertelden.
Geloof jij dat als je God Zijn gang laat gaan met je, dat er dan wat kan gebeuren? Ja of nee? In beide gevallen: laat God zijn gang eens gaan!

Een gemeente...?

Wat is dat, een gemeente?

Een gemeente is een groep mensen die:

- Geloven dat God bestaat en voor hen zorgt
- Graag deze God beter wil leren kennen
- Daartoe regelmatig samenkomen om God te aanbidden, naar Hem te luisteren en met elkaar ervaringen uit te wisselen om het geloof in Hem te versterken.
Gods Zoon Jezus is het voorbeeld, dit betekent dat gemeenteleden onderling veel op elkaar betrokken zijn. Zo helpen gemeenteleden elkaar niet alleen bij geestelijke, maar ook bij lichamelijke, financiele, huishoudelijke e.a zaken.
Wat heb ik aan een gemeente?

Een moderne vraag: wat heb ik eraan, wat koop ik ervoor.
Het principe van een gemeente is het principe van het geloof: het draait niet om 'ik', maar om 'God'.
Maar, omdat je zo aandringt, je kunt van een gemeente verwachten:

- Hulp
- Steun bij het leren kennen vnn God
- Boek
- Aanspraak
- Inspiratie

Heb je hier inderdaad behoefte aan? Laat het ons weten!
Wat heeft een gemeente aan mij?

Christenen zijn broers en zussen van elkaar omdat ze kinderen van God zijn.
Wat kan ik doen voor mijn broer? Wat heeft mijn zus aan mij? Leg het maar eens uit!

Het belangrijkste is er om er voor de ander te zijn.
In de Bijbel staat het zo: (1 Joh 4:11) "Omdat God ons z heeft liefgehad (namelijk: zoveel dat Jezus voor ons gestorven is) moeten wij ook elkaar liefhebben".

Als je zelf wel eens veel steun hebt gehad aan de liefde van een broer of zus dan weet je wat dat betekent.
In de gemeente kun je al je liefde kwijt aan God en zijn kinderen: je broers en zussen.

Ook jouw steun stellen we zeer op prijs. Laat ons weten of je wilt steunen en hoe!