Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: maandag
Datum dienst: 31-12-2018
Tijdstip: 19:30
Extra kenmerk: Oudejaarsavond
Thema: Geloven in de wederkomst
Voorganger: Ds. J. Plug
Collecte:
liturgie:
(chronologisch)
Votum/groet:

Zingen: Psalm 90. 1,8 (Nieuwe Psalmberijming) Wij hebben Heer in de voorbije jaren

Gebed om de opening van het woord:

Schriftlezing: Lucas 17.20-37

Zingen: Lied 1 God heeft het eerste woord

Preek: Geloven in de wederkomst
(Tekst: Lucas 17.26-30)

Zingen: Opwekking 585 Er is een dag

Geloofsbelijdenis

Zingen: Lied 397.1,2,5,6 O God die droeg ons voorgeslacht

Dankzegging en voorbede:

Inzameling van de gaven:

Zingen: Liedboek 2013 416 Ga met God en Hij zal met je zijn

Zegen:
  


Deze pagina printen? klik hier: